Oeljanov begint te graven...

"Flarden zand, modder en bladeren vlogen Adrie om de oren. Weer klonk er een rommelend geluid vanuit de lucht, maar Oeljanov groef gestaag door, en Adrie keek beteuterd toe. Naarmate de kuil dieper werd, zag hij de contouren van een grote deur tevoorschijn komen. "

Geen opmerkingen:

Een reactie posten